18 Ajuntaments del Baix Llobregat han demanat a l'AMB poder contenir els preus dels contractes de lloguer

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis així s'ho sollicitin. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils (del 25 de maig al 7 de juny) de consulta i audiència, per als 27 municipis que han sollicitat la tramitació fins aquest mes de maig del 2021.

|

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis així s'ho sol·licitin. 


Archivo - Fachada edificio alquiler Ocaña

@EP


Ara s'ha obert fins el 7 de juny un període de consulta i audiència, per als 27 municipis que han sol·licitat la tramitació, 18 de la comarca del Baix Llobregat.


La Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, té l’objectiu de contenir els preus dels nous contractes de lloguer i afecta les àrees amb mercat d’habitatge tens, que són aquelles on hi ha risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible que permeti accedir-hi a tota la població. 


Es consideren com a tal aquelles zones on la càrrega per al pagament del lloguer supera el 30% de la mitjana dels ingressos familiars.


La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, que té una durada màxima de 5 anys, comporta l’aplicació de la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020, exclusivament per als habitatges destinats a residència permanent de l’arrendatari.

Lloguer

Més informació: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/informacio-publica

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE