• Usuario

La Diputació de Barcelona treballa activament en la prevenció del consum de tabac

L’arribada de la COVID-19 ha provocat que moltes persones es conscienciessin de la importància de tenir cura de la salut, i això ha contribuït, tal i com indica l’OMS, a que milions de persones fumadores es plantegessin la possibilitat de deixar de fumar, però cal recordar que només al voltant d’un 30% tenen accés a les eines que poden ajudar-los.


|Archivo - Dejar de fumar. Antitabaco. Abandonar el tabaco

@ep

L’arribada de la COVID-19 ha provocat que moltes persones es conscienciessin de la importància de tenir cura de la salut, i això ha contribuït, tal i com indica l’OMS, a que milions de persones fumadores es plantegessin la possibilitat de deixar de fumar, però cal recordar que només al voltant d’un 30% tenen accés a les eines que poden ajudar-los. A més, dades recents demostren que les persones fumadores tenen major probabilitat de desenvolupar una malaltia greu amb la COVID-19 que les no fumadores. Aquest fet ha motivat que la campanya d’enguany se centri en donar suport a les persones de tot el món que opten per aquesta opció de salut i decideixen deixar de fumar, a través de diferents iniciatives. 


Indicadors de salut de la província de Barcelona


En el cas de la província de Barcelona, a partir del sistema d’informació d’indicadors de salut local dels 80 municipis majors de 10.000 habitants de la província, s’observa un descens de la mortalitat per les principals causes relacionades amb el consum de tabac (malaltia isquèmica del cor, malalties cerebrovasculars, malaltia pulmonar obstructiva crònica o MPOC, càncer de tràquea, bronquis i pulmó, càncer de boca, càncer de faringe, càncer de laringe i càncer d’esòfag) des de 2001-02 (107,70 defuncions*10.000 habitants) fins 2017-18 (80,38 defuncions*10.000 habitants) que suposa un descens del 25,4%:


Image (3)Dades mortalitat de l’I.N.E. Taxa global de mortalitat, segons totes les causes relacionades amb consum de tabac*10.000 habitants.Per contra aquesta caiguda de la mortalitat no es veu reflectida en els problemes de salut respiratoris, ja siguin els tumors malignes o la malaltia pulmonar obstructiva crònica, que es mantenen sense cap tendència des del període 2007-08 (taxa de mortalitat de 8,67*10.000 habitants) fins al període 2017-18 (8,79*10.000 habitants), amb una variació positiva de l’1,4%.Image (2) (1)

Dades mortalitat de l’I.N.E. Taxa global de mortalitat, segons Tumors Malignes de Pulmó, Esòfag, Laringe, Cavitat Bucal i Faringe i Bronquitis, Emfisema, Asma i MPOC*10.000 habitants.


Un punt important a l’hora de valorar l’efecte del tabaquisme en la salut és que l’impacte és molt diferent segons sexe.


En els homes es mantenen les tendències com s’han descrit fins ara a nivell general:

  •  Descens de la mortalitat per totes les causes relacionades amb el consum de tabac des de 2001-02 fins 2017-18 amb una variació negativa del 18,6%. Principalment aquest descens es veu per les malalties cerebrovasculars i les isquèmiques del cor que disminueixen un 25,9% en el mateix període.


  •  Els problemes respiratoris (tumors malignes i MPOC) des de 2007-08 pràcticament es mantenen amb mínimes variacions amb una mortalitat en 2007-08 de 14,41 defuncions*10.000 homes fins al 2017-18 de 14,02 defuncions*10.000 homes. El càncer de pulmó, principal causa relacionada amb el tabaquisme, presenta unes taxes sense clares tendències en els últims anys com s’observa al gràfic.
Image (3) (1)

Dades mortalitat de l’I.N.E. Taxa global de mortalitat, segons Càncer de pulmó*10.000 homes.En les dones el comportament és diferent, possiblement perquè el descens en la prevalença del tabaquisme en les dones s’ha produït més tard que en els homes i es reflecteix encara la major mortalitat en les dones:

  • Descens de la mortalitat pel conjunt de totes les causes relacionades amb el consum de tabac des de 2001-02 (16,21 defuncions*10.000 dones) fins 2017-18 (12,26 defuncions*10.000 dones) amb una variació negativa del 24,4%, principalment degut al descens de les malalties cerebrovasculars i les isquèmiques del cor amb una variació negativa del 35,8% en el mateix període.


  • Per contra, s’observa una tendència ascendent de la mortalitat pels problemes respiratoris degut principalment als tumors malignes del 102,8% des de 2001-02 fins 2017-18. Dels tumors malignes és el càncer de pulmó qui presenta una tendència ascendent des de 2001-02 fins 2017-18 amb una variació del 129,8% com s’observa al gràfic.

Image (4) (1)

Dades mortalitat de l’I.N.E. axa global de mortalitat per Càncer de pulmó*10.000 dones.El tabaquisme no només suposa greus problemes de salut sinó també una causa d’anys potencials de vida perduts (APVP). Així durant el període 2017-18 es van produir 29.530 APVP entre 1 i 70 anys pel global de les causes relacionades amb el consum de tabac (en homes 22.568 APVP entre 1 i 70 anys i dones 6.962 APVP entre 1 i 70 anys). Principalment per càncer de pulmó amb 12.655 APVP entre 1 i 70 anys, malalties isquèmiques del cor amb 7.213 APVP entre 1 i 70 anys i les malalties cerebrovasculars amb 4.038 APVP entre 1 i 70 anys.


El càncer de pulmó constitueix la primera causa en els homes amb 9.060 APVP entre 1 i 70 anys i en les dones la segona causa amb 3.595 APVP entre 1 i 70 anys.COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE