Sant Boi i El Prat participen a un programa pilot per crear Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals


La corporació ha posat en marxa aquest mes de juny un acompanyament pilot a set ens locals de la província per al desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals.

|


Garantia ingressos alta

La Diputació ajudarà en el desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals. Foto: Ariadna de raadt / shutterstock.com


La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, ha posat en marxa aquest mes de juny un acompanyament pilot a set ens locals de la província (El Prat de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Manlleu, Granollers, Sabadell i Vilafranca del Penedès; i el Consell Comarcal del Berguedà) per al desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals.El programa, que tindrà una durada màxima d’un any, preveu acompanyar en el disseny i la planificació de procediments i elements organitzatius de les oficines, com ara el pla de treball d’implantació; el disseny de processos i procediments; el desenvolupament d’eines tecnològiques de suport; l’anàlisi de les necessitats en recursos humans i suport formatiu, o l’anàlisi de la viabilitat i dels costos de l’oficina.


A partir d’aquest acompanyament es preveuen espais d’avaluació i intercanvi entre els diferents municipis i ens locals de la província de Barcelona per definir el model de suport al desplegament d’Oficines de Gestió de Prestacions Socials Municipals als ajuntaments que ho sollicitin a la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de serveis a partir de l’any 2022.


El programa pilot s’emmarca en el projecte transformador de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona “Polítiques de Garantia d’Ingressos i Drets Bàsics, que té per objectiu implementar un nou model de polítiques locals per a la garantia d’ingressos dignes i la cobertura del drets socials bàsics de la ciutadania, a través de serveis i oficines locals adreçades a palliar la vulnerabilitat econòmica. Aquestes oficines articularan les ajudes econòmiques locals a les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social, a través de procediments més àgils, especialitzats, digitalitzats i interconnectats amb les prestacions d’altres administracions. Alhora, permetran alleugerir la feina dels serveis socials que actualment es troben amb moltes demandes de necessitats econòmiques que dificulten poder dedicar temps a l’acompanyament social. 


L’objectiu és aconseguir a nivell local que qualsevol persona, independentment de les seves condicions, tingui accés a uns ingressos mínims. El resultat esperat és la creació d’un model de polítiques de garantia d’ingressos i serveis per a cobrir necessitats bàsiques que millori l’eficiència en la gestió, l’eficàcia en la protecció i l’equitat a nivell territorial, sustentat en la digitalització de totes les fases del procés i transformant o desplegant nous serveis i oficines locals adreçades a palliar la vulnerabilitat econòmica.


Des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona s’estan impulsant 5 projectes estratègics amb voluntat transformadora de la realitat social i d’innovació en les polítiques públiques per acompanyar els municipis de la província a donar respostes a necessitats socials que en el context de la COVID-19 han emergit, o bé s’han agreujat, com són les situacions de pobresa que pretén palliar aquest projecte, però també la segregació urbana, la crisi de les cures, les violències masclistes i els riscos en la infància i l’adolescència; abordats en altres projectes estratègics.


La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de l’any 2019, era del 23,6% i, amb dades prèvies a la pandèmia, un 8,2% de la població necessitava ajuda per poder satisfer les necessitats bàsiques, com l’alimentació, el pagament de l’habitatge o dels subministraments. En el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (sense comptar Barcelona ciutat) arribava al 9,9%, un percentatge que amb l’impacte de la crisi econòmica derivada de la COVID-19 ha augmentat en el darrer any.


COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE