La Diputació de Barcelona destina més de 2 milions als ajuntaments petits

368 entitats locals estalvien de mitjana 7.500 euros l’any en els serveis d’assistència a la gestió econòmica que els presta la Diputació. 

|

La Diputació de Barcelona ofereix als municipis de fins a 30.000 habitants suport en la gestió económica perquè puguin elaborar i presentar la informació economica- financera i de gestió que els requereix la llei. Aquests serveis costen a la Diputació més de 2 milions d’euros l’any, que a preu de mercat s’aproximarien als 3 milions, mentre que per a les 368 entitats locals que els reben suposen un estalvi, de mitjana, de 7.500 euros l’any. Una quantitat prou rellevant tenint en 


compte que més del 50% d’aquestes entitats tenen una població inferior a 1.000 habitants.


A més dels ajuntaments de fins a 30.000 habitants, la Diputació també ofereix els serveis 

del conveni d’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL) a les entitats locals dependents 

d’aquests ajuntaments i a consorcis i entitats locals de nivell superior que estan participades 

majoritàriament per ajuntaments d’aquest tram.

Unnamed

Assistència econòmica al 92% d’ajuntaments de menys de 30.000 habitants:

Les entitats adherides al conveni són 368, de les quals 258 són ajuntaments, que representen el 92% dels ajuntaments que s’hi poden acollir, ja que a la província de Barcelona n’hi ha 280 de fins a 30.000 habitants.

Aquest xifra tan alta mostra la necessitat per part del món local d’un servei de proximitat que, més enllà de la raó econòmica de l’estalvi, és valorat perquè compta amb uns tècnics que s’han anat formant dins de la Diputació per oferir suport a la gestió econòmica, a mida i de manera continuada, no tant com a assessors externs, sinó com a part de l’equip.

Entre les 368 entitats adherides, a més dels 258 ajuntaments, hi ha 110 entitats municipals (entitats descentralitzades, patronats municipals, organismes provincials, consells comarcals, mancomunitats...).

Tot i que les entitats que no són ajuntaments tenen característiques heterogènies, si per simplificar les assimilem a ajuntaments de menor dimensió, el perfil d’entitats locals vinculades al conveni ASGEL mostra que prop del 80% tenen menys de 5.000 habitants.

Prop de 3 milions d’euros d’estalvi en serveis d’assistència econòmica

Si apliquem a les 368 entitats adherides al conveni de prestació de serveis d’assistència de gestió econòmica local el preu de mercat calculat, de 7.500 euros/any, l’impacte en la província de Barcelona dels serveis del conveni suposaria un estalvi total de prop de 3 milions d’euros a les entitats locals adherides.
La Diputació pot prestar aquests serveis de manera conjunta a totes les entitats amb un cost inferior al de mercat, de manera que s’obté una eficiència del 28%. Per a la Diputació implica un cost de 2 milions d’euros, desglossats en suport en gestió econòmica, 1,3 milions d’euros; formació, 150 mil euros, i consultoria, 550 mil euros.Foto: Poungsaed-Studio/Shutterstock.com

@DiputacióBarcelona

Suport a la gestió, consultoria i formació

Les actuacions de suport consisteixen en assistència tècnica continuada a les entitats que hi estan adherides, tant en l’aspecte de gestió econòmica i comptable, com en la utilització dels programaris informàtics gratuïts. El servei inclou el suport a la gestió comptable, la gestió patrimonial, la gestió de l’endeutament, la gestió de les subvencions concedides i al càlcul del cost dels serveis.


També es duen a terme actuacions de consultoria, que donen resposta puntual a les necessitats específiques de les entitats que les solliciten, per obtenir una anàlisi més profunda del que poden rebre per les actuacions de suport.


I s’ofereixen accions formatives que es basen en la posada al dia dels coneixements i les habilitats del personal que treballa en l’àrea econòmica dels ajuntaments i pretenen cobrir l’espai formatiu que aquests municipis no poden dur a terme de forma individual pel cost econòmic que els representa.


COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE