La Diputació de Barcelona dedicarà 2,5 ME per prevenir incendis forestals

La Diputació de Barcelona ha aprovat ajuts econòmics i tècnics per a un total de 104 municipis de la província per accions en prevenció d’incendis forestals a realitzar al llarg d’aquest any 2021 i el 2022, amb una de 2.568.280 euros.

|

La Diputació de Barcelona ha aprovat ajuts econòmics i tècnics per a un total de 104 municipis de la província per accions en prevenció d’incendis forestals a realitzar al llarg d’aquest any 2021 i el 2022, amb una de 2.568.280 euros.


En concret, s’actuarà en un total de 99 urbanitzacions i nuclis de població situades en zones forestals, per l’obertura de franges i estesades de vegetació en parcelles. Aquests ajuts permetran l’execució de treballs forestals per a la reducció de la densitat d’arbrat i per a l’estassada de sotabosc en 701,29 hectàrees d’aquets nuclis, d’acord amb el que estableix la i legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.


Les actuacions comporten la realització de franges exteriors de protecció d’urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, i de les parcelles de titularitat municipal ubicades dins del perímetre de la franja exterior de protecció de nuclis de població. Aquest ajut econòmic als ajuntaments inclou tant el finançament de l'execució dels treballs forestals com el finançament de la direcció facultativa de l'obra.


Pel que fa a actuacions de suport tècnic, per a l’any 2022, un total de 51 municipis han sollicitat l’elaboració de plànols de delimitació d'urbanitzacions i nuclis de població i edificacions a escala 1:50.000 i 1:5.000 així com la disponibilitat de la delimitació com a capa integrada en el Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), i altres 41 ajuntaments han sollicitat recursos per a la redacció del document tècnic executiu per a la reducció de la densitat d'arbrat i per a l'estassada de sotabosc, tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.


Pontons La Ponderosa (2)

@diputacioBarcelona


Actuacions d'aquest any 2021

Aquest any 2021 s’estan executat un total de 55 actuacions en urbanitzacions i nuclis de població de 43 municipis, amb la reducció de massa forestal i vegetació en un total de 345,427 hectàrees amb un import de 1,284 milions d’euros.


Per comarques, el Maresme encapçala les actuacions amb un total de 12 en sis municipis, que afectaran a 90,33 hectàrees i una despesa de 243.299 euros, seguida del Vallès Occidental, amb 11 actuacions de nou municipis i 65,57 hectàrees; el Bages, amb sis actuacions en cinc municipis que afecten a 42,08 hectàrees, i el Baix Llobregat, amb sis actuacions de sis municipis i 37,24 hectàrees.


Pel que fa a la resta de comarques, Osona amb dues actuacions i 23,25 hectàrees; l’Anoia, quatre accions i 21,34 hectàrees; el Vallès Oriental, amb cinc actuacions en tres municipis que afecten a 21,03 hectàrees; el Garraf, amb tres urbanitzacions i 18,73 hectàrees; el Moianès, dues actuacions i 11,74 hectàrees; el Berguedà, amb 9,10 hectàrees en dues actuacions i finalment, l’Alt Penedès, una actuació de 6,56 hectàrees.


Actuacions per al 2022

Pel que fa al 2022, la superfície on s’actuarà per l’obertura de franges de vegetació en urbanitzacions i nuclis de població és de 349,46 hectàrees. Per comarques, les que més ajuts han sollicitat son el Baix Llobregat, amb actuacions en vuit urbanitzacions de set municipis, amb un total de 99,80 ha de superfície per un import de 329.204 euros, seguida del Maresme, amb 17 urbanitzacions de nou municipis i un total 89,74 hectàrees per un import de 315.070 euros.

Segueixen el Vallès Occidental, amb actuacions en set urbanitzacions de sis municipis amb una afectació de 50.99 hectàrees intervingudes i una inversió realitzada de 158.665 euros, seguida del Vallès Oriental, on s’ha actuat en vuit urbanitzacions de sis municipis i 47,43 hectàrees tractades per un import de 216.263 euros.


La resta de comarques, les actuacions han estat menors. Així a Osona s’ha actuat en 26,26 hectàrees de quatre nuclis de tres municipis, per import de 107.297 euros; l’Anoia, amb dues actuacions que han afectat 13,72 hectàrees de dos municipis per valor de 57.429 euros; el Garraf, també amb dues actuacions de dos municipis amb un total de 6,85 hectàrees per valor de 33.597 euros; el Moianès, amb dues actuacions de dos municipis i 5,44 hectàrees tractades i l’Alt Penedès, amb actuacions en dos nuclis d’un municipi i 4,96 hectàrees intervingudes per un import de 17.049 euros.


Finalment, les comarques del Berguedà i el Bages, amb una actuació en un sol municipi en cadascuna, afectant 3,07 hectàrees i 13.656 euros al Berguedà i 1,20 hectàrees i 6.395 euros al Bages.

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE