La plataforma l’Olla del Rei organitza una Bicicletada a Castelldefels

|

Al voltant de 200 persones han participat aquest cap de setmana de març a la bicicletada organitzada per la plataforma ciutadana “Salvem l’Olla del Rei”. La bicicletada ha finalitzat a la plaça de l’església de Castelldefels on esperaven altres 100 persones més per llegir el manifest de la plataforma. En total unes 300 persones s’han concentrat a la plaça de l’església de Castelldefels.


Bici 1


@baclopEls manifestants han demanat a les administracions (Ajuntament i Generalitat) que protegeixin la zona humida de l’Olla del Rei a Castelldefels aprofitant l’ampliació de zones de protecció que la Generalitat de Catalunya ha de fer per indicació de la Unió Europea.


Arrel de una denuncia de DEPANA,  la Comissió Europea ha iniciat un requeriment formal en el qual insta a la Generalitat de Catalunya a ampliar les zones protegides del delta del Llobregat, degut a la insuficiència de les zones protegides actuals per assegurar la supervivència de les espècies d’ocells inclosos a l’Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CEE i dels hàbitats d’interès comunitari del delta del Llobregat.


Els manifestants també han demanat solucions urgents a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i a la Àrea Metropolitana de Barcelona per a evitar els vessaments d’aigües residuals que es produeixen en el municipi que afecten l’estany de l’Olla del Rei i la platja de Castelldefels.Bici 2

@baclopL’espai natural de l’Olla del Rei, al municipi de Castelldefels (extrem occidental del delta del Llobregat, Barcelona), consisteix en una zona humida parcialment inclosa a l’inventari de zones humides de Catalunya pel seu elevat interès biològic (codi: 08001118).


En aquest petit espai natural trobem espècies de fauna residents, hivernants o estivals incloses a normatives europees com la Directiva Hàbitats 92/43/CEE o a l’Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CEE, del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, relativa a la conservació de les aus silvestres.


Entre aquestes espècies presents a l’espai natural de l’Olla destaquem: aus com Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Falco peregrinus, Larus audouinii, Larus melanocephalus, Alcedo atthis,totes protegides per la directiva comunitària,mamífers com Atelerix algirus, o rèptils com Mauremys leprosa, així com d’altres espècies protegides per legislació catalana vigent com el Decret Legislatiu 2/2008 on s’inclou Athene noctua, Otus scops, Buteo buteo, Accipiter nisus, Falco tinnunculus o Bufo calamita [Pino J., 2018: Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del Rei. Torre, I., 2011: Els ocells de l’Olla del Rei; et al.].


D’igual forma a l’espai natural s’han detectat algunes espècies en perill crític com Aythya nyroca, també inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus.


L’Olla del Rei es troba íntegrament inclosa a la Important Bird Area 140 del Delta del Llobregat, designada per BirdLife International.


Bici3


@baclop

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR COIGES GLOBAL BUSINESS SIGLO XXI SL
Mapa Web Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE