El Prat aprova mesures en defensa al dret a un habitatge digne

|

El ple municipal del Prat de Llobregat, que ha tingut lloc aquest dimecres  amb el suport de mitjans telemàtics, ha aprovat una bateria de mesures per garantir el dret a un habitatge digne a la ciutat. En aquest sentit, el plenari ha sollicitat que tota la ciutat sigui considerada com a àrea de mercat d'habitatge fins a finals de setembre de 2026, fet que permetria regular els preus del lloguer, i ha reclamat a l'estat que inclogui el control d'aquests preus a la llei estatal d'habitatge.Imagen de archivo de una vivienda en alquiler


@EP


Així mateix, el plenari ha aprovat mobilitzar 260.000 euros per ajudar famílies amb dificultats a pagar lloguers socials i per incentivar la inclusió de pisos a la borsa de Prat Espais, i 1,2 milions per adquirir nous habitatges públics. En el primer cas amb l'única abstenció de C's i, en el segon cas, per unanimitat. Aquestes mesures aprovades avui se sumen a l'impuls de gairebé tres centenars de pisos públics de lloguer assequible que es promouen a l'Eixample Sud i al Pla Local d'Habitatge que s'està elaborant actualment.


La declaració de mercat d'habitatge tens, que poden sollicitar els ajuntaments i que ha d'acabar aprovant l'AMB en el cas dels municipis de l'àrea metropolitana, és un requisit imprescindible per poder-hi regular els preus dels lloguers. Així ho delimita la la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de setembre.


De fet, des de l'aprovació d'aquesta llei al Parlament, automàticament tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona de més de 20.000 habitants, entre ells el Prat, van quedar declarats com a àrees de mercat d'habitatge tens durant un any, període que finalitzaria el proper 22 de setembre de 2021. El que sollicita ara l'Ajuntament del Prat a l'AMB és prorrogar aquesta declaració 5 anys més a partir d'aquesta data.


En aquests moments, el Prat compleix amb el 15% d'habitatge social i assequible (del conjunt del parc residencial de la ciutat) que marca l'Objectiu de Solidaritat Urbana de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007, per la conjunció de diferents polítiques en aquesta matèria (parc públic de lloguer de l'Incasòl, de la Cooperativa Obrera de Viviendas o de la Borsa de Prat Espais, lloguers de renda antiga, habitatge protegits de propietat, etc). Però la previsió de desqualificació d'habitatges protegits dels propers anys i la finalització dels contractes de renda antiga, sumats al creixemen demogràfic (i per tant de la demanda d'habitatge) i a l'escassa oferta de lloguer fan necessària l'adopció de noves mesures per garantir l'assequibilitat dels arrendaments.


La petició a l'AMB perquè tota la ciutat sigui considerada àrea de mercat d'habitatge tens durant 5 anys més s'ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte de C's, que hi ha votat en contra.


D'una banda, s'han aprovat les bases de les subvencions per al pagament del lloguer social de 2021, que s'emmarquen en la convocatòria d'ajuts anual de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). L'Ajuntament manté un conveni amb l'AHC per tramitar i gestionar conjuntament els ajuts amb aquesta finalitat al Prat, que el ple municipal ha aprovat prorrogar.  A més, l'Ajuntament complementa els ajuts facilitats per la Generalitat amb aquesta finalitat, per tal de prevenir situacions d'exclusió residencial. Per a la convocatòria de 2021, l'Ajuntament preveu destinar amb aquesta finalitat 200.000 euros.


D'altra banda, també s'han aprovat les bases per a la concessió de subvencions adreçades als propietaris d'habitatge, per incentivar que incloguin els seus pisos al programa de la Borsa de mediació per al lloguer social, que gestiona Prat Espais. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament preveu destinar durant el 2021 un total de 60.000 euros, que es destinaran fonamentalment a la reforma i rehabilitació d'habitatges buits per tal que estiguin en condicions adients per entrar a la borsa de lloguer social, o bé per garantir l'adequat manteniment d'aquells que ja en formen part. Una de les novetats d'aquesta convocatòria és que ofereix a aquelles persones que no van poder optar als ajuts de 2020 malgrat haver-los sol·licitat, per l'exhauriment del pressupost, a que puguin optar de forma preferentment a les subvencions d'enguany.

EP
COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR COIGES GLOBAL BUSINESS SIGLO XXI SL
Mapa Web Aviso legal Cookies Consejo editorial