Un 2020 de solidaritat, justícia i inclusió social

Josep M. Romero Velarde
Josep M. Romero Velarde
Secretario general CC.OO. Baix Llobregat

CC.OO. del Baix Llobregat afronta el 2020 amb esperança, compromesos amb el futur i amb voluntat proactiva davant la vertiginosa transformació que experimenta el món del treball. La recent configuració d’un govern de coalició progressista a l’Estat, que expressa la diversitat política de la ciutadania, és una bona notícia que ens ha de permetre sortir de l’actual situació de bloqueig i entomar una inajornable i necessària agenda reformista en clau social. Revertir un passat recent marcat per l’austericidi, la desigualtat creixent i la retallades de drets i llibertats des d’un impuls real i decidit de la concertació social, passa per entomar els principals problemes de la nostra societat que al nostre entendre són: l’atur, la precarietat, la rotació laboral o els baixos salaris versus l’increment dels preus d’elements imprescindibles pel desenvolupament de projectes de vida autònoms com ara l’habitatge.


CCOO baix

Reunió de CC.OO. del Baix Llobregat


Ens felicitem de l’actual correlació de forces on predominen les forces progressistes, sent conscients de les dificultats per a desenvolupar els tres grans reptes que te la nostra societat. El demogràfic; la digilització i el canvi tecnològic i el repte de la sostenibilitat ambiental. Tanmateix esdevé imprescindible abordar la reforma del sistema públic de pensions; la negociació d’un nou marc de relacions laborals; el canvi de model econòmic i productiu per garantir una transició justa per a empreses i persones treballadores i donar respostes a les noves formes de treball.


A Catalunya toca fer efectiu el mandat de la política, entesa com a diàleg, negociació, deliberació, conflicte i acord amb una societat civil activa i des del normal funcionament de les institucions. Apostem perquè s’aprovin nous pressupostos amb sensibilitat social, que donin resposta a les necessitats i problemes quotidians de la ciutadania i que s’emplaci a la ciutadania a unes noves eleccions que aclareixin estratègies i suports en aquest nou cicle polític.


El sindicalisme de classe i confederal cal que en aquest nou context sigui un agent de canvi per aprofundir i millorar la nostra qualitat democràtica. El nostre gran objectiu es posar fre a l'increment exponencial de la precarietat laboral, que s'ha donat en un context de generalització de relacions mercantils i la irrupció d'un model de gestió basat en l'externalització productiva mitjançant subcontractació en cadena per devaluar les condicions de treball, encoratjat per les successives regressions experimentades pel nostre marc de relacions laborals legislatiu quan va trencar els fràgils equilibris aconseguits durant dècades de diàleg social. El nostre gran repte és integrar sindicalment tot allò que aquest nou model d'empresa fragmentada ha desintegrat.


També tenim com a reptes de futur organitzar una Conferència de Joventut per construir una proposta per a la joventut treballadora i la seva relació amb el treball i el sindicat i farem la 2ª Assemblea Sindical Oberta, que és un procés de participació obert al conjunt de l’afiliació i per a gent externa, pensat com una eina de renovació del nostre pensament i de la nostra acció sindical. Volem reflexionar i actualitzar les nostres pràctiques sobre la transició justa; sobre feminismes i món del treball; identitats personals i professionals que integrin el concepte de classe treballadora i com s’estableix la relació del sindicat amb persones treballadores d’aquestes noves realitats socials i laborals immerses en l’actual paradigma creixent de precarietat laboral.


CC.OO. del Baix Llobregat es també la història d’una legitimitat contrastada des de la lluita quotidinana, des de la utilitat per a milers de persones treballadores que donen suport a la nostra funció social. Tornem a guanyar les eleccions sindicals a la comarca amb un 44.6% de representativitat amb 2815 persones delegades a les empreses. Ja som més de 22.974 persones afiliades, creixent un 3.8% respecte a l’any anterior, especialment en dones treballadores. Aquest element no és menor, albira un futur de feminització imparable del món del treball i del sindicalisme en particular. També al 2019 vam atendre més de 3500 consultes individuals als quatre locals comarcals (Cornellà, Martorell, El Prat i Gavà) sent els principals motius de consulta la inaplicació de conveni, prestacions de la Seguretat Social, càlculs, acomiadaments, salaris o contractació. El 86% dels nostres ingresos (1.75M€) son propis, provenen a través de les quotes i de l’activitat pròpia que generem, garantint la suficiència i viabilitat del nostre projecte de construcció de drets socials i laborals.


El nostre horitzó segueix sent modernitzar les relacions laborals per democratitzar l'empresa i incrementar la participació i corresponsabilització dels treballadors en la gestió i organització del treball. El 2020 renovem el ferm compromís de les dones i els homes de les CC.OO. en lluitar pel treball digne, per la redistribució de la riquesa i posar el millor de nosaltres mateixos per continuar construint un Baix Llobregat amb solidaritat, justícia i inclusió social. 

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE