476 dones van denunciar patir violència al Baix Llobregat al quart trimestre del 2020

El consell comarcal del Baix Llobregat, avalua les dades destacades del quart trimestre de 2020. S'han registrat 476 denúncies. De les cuals: 454 dones víctimes de violència masclista. 25 homes condemnats, 5 d’absolts.

|

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, avalua les dades destacades trimestrals durant el quart trimestre de 2020. Els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 476 denúncies, el 72% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la pròpia víctima de violència masclista, el 19,6% per intervenció directa policial i el 9,3% per informe de lesions.Violencia de género, teléfono 016


@EP


De cada 100 dones víctimes de violència masclista, 12,3 decideixen no declarar en el procediment judicial. Aquesta proporció és clarament superior que al conjunt de Catalunya i d’Espanya.


454 dones han estat víctimes de violència masclista. 25 homes ha estat condemnats i 5 absolts.


Durant el trimestre es van registrar 63 assumptes civils d’ingrés directe, processos contenciosos, que representaven el 8,9% dels registrats en el conjunt de Catalunya. Els principals assumptes civils són divorcis no consensuats i altres tipus de mesures.


El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe registrat durant el trimestre va ser de 652, representant el 9,6% del total del conjunt de Catalunya. Es van registrar 29 faltes i 641 delictes als partits judicials del Baix Llobregat. Les lesions i maltractaments han estat els delictes més registrats (el 59,4% del total de delictes).


Es van iniciar 85 ordres de protecció, en gran part incoades a instància de la víctima de violència masclista (el 98,8%). El 54,1% de les ordres de protecció van ser adoptades.


La majoria dels homes denunciats (57,6%) són de nacionalitat espanyola. Aquest mateix percentatge (57,6%) representa les dones espanyoles víctimes de violència masclista a les que se’ls va activar una ordre de protecció.


El 62,3% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció havien finalitzat una relació afectiva amb la víctima: 17,6% són ex-cònjuges i el 44,7% ex-relació afectiva.


El sobreseïment provisional és la forma de terminació de l’assumpte jutjat més freqüent (47,3%) seguit de l’elevació a òrgan competent (28,3%). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca (5,9%) que a Catalunya (8,9%) o que pel conjunt d’Espanya (12,5%).


Informe violència contra les dones– 2 quart trimestre 2020

Grafico dones 2


@consellComarcal Tenint en compte l'EVOLUCIÓ :


Disminueixen el nombre de denúncies. Es registren 92 denúncies menys respecte al tercer trimestre de 2020 i 47 menys respecte al quart trimestre de 2019.


Creix la dispensa a declarar del total de dones víctimes de violència masclista tant en relació amb el trimestre anterior com el mateix trimestre de l’any anterior. El 12,3% de les dones decideixen no declarar contra el seu agressor (10% en el tercer trimestre i 8,4% en el quart trimestre de 2019).


Els assumptes civils d’ingrés directe disminueixen en els partits judicials de la comarca (-14,8%), mentre que a Catalunya augmenten (+13,4%) respecte al trimestre anterior. En relació al mateix trimestre de l’any 2019, observem una disminució molt més pronunciada pel Baix Llobregat (-26,7%) que per Catalunya (-0,56%).


El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe disminueixen a la comarca (-11,9%) i a Catalunya (-11,3%) en referència a l’anterior trimestre. Pel que fa a l’evolució anual es van registrar un decrement (-7,1%) d’assumptes penals al Baix Llobregat i (-4,6%) a Catalunya.


Disminueixen el nombre d’ordres de protecció (84) interposades respecte al trimestre anterior (-30,32%) i augmenten respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+4,9%).


En comparació amb el trimestre anterior el pes de les ordres de protecció adoptades (45,9%) disminueix en els partits judicials del Baix Llobregat (-2,4pp) i augmenta pel mateix trimestre de l’any anterior (+14,6 pp).


Mentre que el percentatge de dones estrangeres a les que se’ls va activar una ordre de protecció (36%) a la comarca disminueix respecte al trimestre anterior (-3,5pp), respecte al mateix trimestre de l’any anterior aquest percentatge s’incrementa (+9 pp).


El pes de les sentències representen un 9,2% sobre el total de formes de terminació dels assumptes judicials. Aquestes han disminuït respecte al trimestre anterior (-3,3 pp) i creixen respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+1,5 pp). 


Del total de sentències, les condemnatòries són majoritàries (89,3%), el pes d’aquestes disminueix en comparació al trimestre anterior (-0,9 pp) però s’incrementa si es té en compte el mateix trimestre de l’any anterior (+26,4 pp).

@consellComarcal COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal Cookies Consejo editorial
AMIC CLABE