• Usuario

La Diputació de Barcelona en 40 accions de futur sostenible

Quatre dècades després, des de l’actual Àrea dAcció Climàtica, la Diputació és un referent indiscutible en el coneixement del mediambient i en la gestió i millora de les eines perquè els municipis puguin fer front als reptes climàtics que ens interpel·len 

|

Aigua Shutter


Enguany la Diputació de Barcelona celebra el 40è aniversari de la creació del Servei de Medi Ambient. Aquest departament, creat l’any 1980, va ser el primer a l’estat espanyol dedicat a la gestió ambiental en una administració pública.


Quatre dècades després, des de l’actual Àrea d’Acció Climàtica, la Diputació és un referent indiscutible en el coneixement del medi ambient i en la gestió i millora de les eines perquè els municipis puguin fer front als reptes climàtics que ens interpel·len.


La crisi de la COVID-19 ha arribat per qüestionar-nos com vivim, com creixem i com podem convertir-nos en municipis resilients, amb capacitat d’adaptació al canvi.


Ha arribat el moment de posar en valor l’acció duta a terme per la Diputació de Barcelona en el suport a les polítiques ambientals a través de la quarantena d’accions pel medi ambient i per l’emergència climàtica posades en marxa al llarg dels darrers anys.


40 propostes per un futur sostenible, col·laboratiu, net, just, igualitari i verd.


1. Amb els alcaldes i les alcaldesses pel clima


Alcaldes


La Diputació és una de les entitats coordinadores del Pacte europeu dels alcaldes i les alcaldesses pel clima i lenergia, que dona suport als pobles i a les ciutats perquè compleixin el compromís de reduir més del 40% de les seves emissions per a l’any 2030.

Vull saber-ne més 

 


2. Aprofitar la força del sol

No hi ha transició energètica sense energies renovables. D’aquí el suport continu als ajuntaments per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics.


2

Vull saber-ne més


3

https://www.instamaps.cat/instavisor/67975230/c38722e2f12e9ffc9985e0f04219db58/Instal_lacions_fotovoltaiques_municipals_-_Provincia_de_Barcelona.html#9/41.4139/2.15333. Menys consum, menys emissions

L’estalvi d’energia en les instal·lacions públiques municipals —escoles, poliesportius, oficines, xarxes de calor— és una altra de les línies d’ajuts destacades. Per als municipis i per a la ciutadania.


4

Vull saber-ne més


4. Justícia climàtica

Contra la pobresa energètica, per la justícia climàtica i, en definitiva, perquè ningú quedi enrere, la Diputació desenvolupa el projecte d’auditories energètiques en llars vulnerables.


Vull saber-ne més


5. Biomassa pel clima

Sabies que el 20% de la demanda tèrmica industrial de la província es pot cobrir amb biomassa procedent dels boscos del territori? La Diputació manté com a línia de treball prioritària la instal·lació de calderes amb estella forestal per escalfar escoles, poliesportius i oficines municipals als pobles i ciutats de la província. Gestionar el bosc. Crear llocs de feina. Reduir emissions.


Vull saber-ne més


6. Aprendre del sol

El sol es pren i d’ell se n’aprèn. Com? La Diputació impulsa la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de les escoles, amb la col·laboració de les famílies, els mestres i els alumnes. Perquè tothom participi en la creació d’escoles més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.


5

Vull saber-ne més


7. Protagonistes dun canvi cultural

Els treballadors municipals i els usuaris dels equipaments són els primers a gestionar millor l’energia que consumeixen. Només amb bones pràctiques podem estalviar un 15% d’energia. Per donar exemple. Passa l’energia. Programa 50/50.


Vull saber-ne més (Passa l’energia)


6

Vull saber-ne més (Programa 50/50)


8. Pacificar les ciutats

Sabies que el sector del transport contribueix en un 28% a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya? La Diputació està al costat dels municipis en la redacció de plans de mobilitat i en el disseny de camins escolars. També potencia l’ús de la bicicleta amb la distribució de bicicletes elèctriques per als serveis municipals.


7

Vull saber-ne més


9. A la feina sense emissions

La Diputació de Barcelona és pionera en la creació de plans de desplaçament de treballadors, per una mobilitat segura i sostenible, amb la creació de la seva Taula de mobilitat.


8

Vull saber-ne més


10. Prendre consciència de lemergència climàtica

Com a administració pública, la Diputació també es compromet i s’adhereix a la declaració d’emergència climàtica.


9

Vull saber-ne més


11. Sensibilització climàtica

La corporació ofereix més de 300 activitats educatives als municipis durant la Setmana de l’Energia, en coordinació amb les altres administracions.


10

Vull saber-ne més


12. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

A la Xarxa, més de 300 ajuntaments i administracions comparteixen projectes i feina conjunta per millorar la qualitat de vida de les persones. Junts arribem més lluny.

Vull saber-ne més


13. Sostenible.cat

És el mitjà de comunicació per mantenir-se al dia de l’actualitat ambiental del món local. I també a les xarxes.

Vull saber-ne més


14. Educar en el mar i el litoral

El Centre d’Estudis del Mar, a Sitges, rep més de 15.000 visites anuals d’escolars i famílies. Al CEM coneixen els valors ambientals dels ecosistemes marins i la tasca que fa la Diputació per a la seva protecció.


Vull saber-ne més


15. Agenda escolar del medi ambient

La Diputació edita cada any l’Agenda escolar del medi ambient i el Calendari escolar, que reben 100.000 escolars de Primària i d’ESO, des d’on s’aborden reptes tan rellevants com l’impacte dels plàstics d’un sol ús.


12

Vull saber-ne més


16. Coneixement a labast de tothom

Ja fa quatre dècades que la Diputació innova en matèria ambiental, generant coneixement i posant-lo a l’abast de la ciutadania i dels responsables tècnics municipals.


13

Vull saber-ne més


17. Capacitar persones

La gestió ambiental que fan els ajuntaments està en constant innovació i desenvolupament i és per això que els tècnics municipals tenen a disposició la millor formació i les eines més adequades per afrontar els nous reptes.

Vull saber-ne més


18. Aprenentatge i servei

La Diputació impulsa projectes d’aprenentatge i servei com a fórmula idònia per aconseguir un medi ambient millor. Millorar el medi ambient i fer persones millors.


14


Vull saber-ne més19. El medi ambient, per a la ciutadania

La corporació dissenya, gestiona i posa a disposició dels habitants dels 311 municipis de Barcelona un gran ventall de recursos, activitats i exposicions relacionades amb el medi ambient.

Vull saber-ne més


20. Respirar net

L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i per això és imprescindible l’acompanyament als ajuntaments en la vigilància de la contaminació de l’aire.


15

Vull saber-ne més


21. Reduir el soroll per millorar la salut

El soroll i les vibracions afecten la qualitat de vida de les persones. La Diputació ofereix suport als ajuntaments per poder-los controlar.


Vull saber-ne més


22. La contaminació invisible, a ratlla

A petició dels ajuntaments, la Diputació mesura els camps elèctrics i magnètics de les línies elèctriques i de la telefonia mòbil per mantenir-los dins dels nivells normatius.

Vull saber-ne més


23. Un laboratori pioner

El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació és una instal·lació de referència que analitza l’aigua i l’aire per garantir el benestar i la seguretat de la ciutadania.


Vull saber-ne més


24. Laigua per beure

El canvi climàtic exigeix municipis forts, capaços de millorar la gestió, l’estalvi i l’eficiència de la xarxa i l’accés a l’aigua. La Diputació els ofereix suport tècnic per aconseguir-ho.

Vull saber-ne més


25. Aprendre a estalviar aigua

Sabies que es preveu que la disponibilitat d’aigua a la regió mediterrània es reduirà entre el 18 i el 22% en els propers anys? La ciutadania, i també els ajuntaments, tenen al seu abast diversos recursos de la Diputació per a l’estalvi d’aigua. A casa, i també a la neteja dels carrers, al reg dels jardins i als equipaments públics.


16Vull saber-ne més


26. El valor de laigua que no es veu

L’aigua que no es veu té tanta importància com la que es beu. Els municipis tenen a la seva disposició eines per millorar la qualitat de l’aigua subterrània i els aqüífers, d’un gran valor ecològic i econòmic.

Vull saber-ne més


27. Va d’aigua

A través d’aquest programa d’educació ambiental, la Diputació promou la conservació dels rius, les basses i les rieres i protegeix els ecosistemes aquàtics continentals.

Vull saber-ne més


28. Prevenció de residus municipals

A Catalunya, cada persona produeix 1,64 kg de residus al dia. Conscients que el millor residu és el que no es genera, la Diputació ajuda els ajuntaments a fer plans de reducció de residus municipals i col·labora en les campanyes d’educació ambiental de prevenció de residus.


Vull saber-ne més


29. Seleccionar el que recollim

De mitjana, a Catalunya es recullen selectivament el 33% dels residus municipals. Cada ajuntament necessita el sistema de recollida selectiva que millor s’adapti a les seves necessitats. La corporació els acompanya per augmentar la recollida i millorar-ne la gestió.

Vull saber-ne més


30. Leconomia és circular

I, per tant, els residus passen a ser recursos. La Diputació ofereix als municipis propostes de residu zero a través de l’economia circular, que facilitin el tancament del cicle al mateix municipi.

Vull saber-ne més


31. Zero amiant, zero tòxics

La localització de l’amiant en edificis públics és fonamental per protegir les persones. La Diputació fa inventari de l’amiant que hi ha a les instal·lacions municipals i dona suport a les deixalleries per gestionar-lo.

Vull saber-ne més


32. Més verds, més vius

La biodiversitat urbana integra l’ecologia, l’economia i les persones. La corporació proposa solucions per renaturalitzar les ciutats, basades en la natura i contra el canvi climàtic.

Vull saber-ne més


33. Jardineria sostenible

Per a una bona gestió del verd urbà, la Diputació promou mesures de jardineria sostenible: criteris de disseny, mètodes d’avaluació i control, selecció d’espècies, foment de la biodiversitat i lluita contra plagues i malalties.

Vull saber-ne més


34. Horts a ciutat

Són un element d’integració social, de renaturalització de la ciutat i d’adaptació al canvi climàtic, una solució basada en la natura.


Horts urbans 01

Vull saber-ne més


35. LifeClinomics

La Diputació coordina el projecte europeu LifeClinomics, que proposa oportunitats als reptes de l’economia local i de la societat per adaptar-se al canvi climàtic i per aprofundir en la millora de la resiliència de les entitats locals mediterrànies.

Vull saber-ne més


36. Transparència ambiental

Tota la ciutadania, a través del portal de dades obertes, pot accedir a la informació amb què treballa la institució i a les dades de les quals disposa.


Vull saber-ne més


37. La veu del món local a Europa

La Diputació ajuda els ajuntaments a accedir a finançament europeu, participa en projectes europeus i treballa amb associacions internacionals com Aliança pel Clima.


22


Vull saber-ne més


38. Al costat de les associacions ambientals

L’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació dona suport econòmic als projectes que duen a terme les entitats ambientals del territori, en col·laboració amb els ajuntaments.

Vull saber-ne més


39. LAgenda 2030 present arreu

La Diputació de Barcelona assumeix el repte de contribuir de forma activa a l’Agenda 2030 i a localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible.


23Vull saber-ne més


40. No treballem sols

La Diputació impulsa aliances amb col·legis professionals, clústers i associacions empresarials i administracions estatals i catalanes. Perquè només junts és possible avançar cap a la sostenibilitat.


Tapuntes a actuar pel medi ambient? 


La Diputació de Barcelona mobilitzarà 1.000 milions per "reactivar" els municipis
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Susanna aposten per un turisme intel·ligent i sostenible

COMENTAR

Pressdigital
redaccio@vilapress.cat
Powered by Bigpress
redaccio@vilapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal - Política de Cookies - Política de Privacidad - Configuración de cookies - Consejo editorial
AMIC CLABE